பரணி நட்சத்திரம்

 • செவ்வாயின் வேகமும் சுக்கிரனின் கலை உணர்ச்சியும் கொண்டவர்கள்
 • எளிதில் ஏமாந்து விடக் கூடியவர்கள்
 • தனது எண்ணங்களை கட்டுக்குள் வைக்க தெரியாது
 • சௌகரியமான வாழ்க்கை மற்றும் நல்ல தூக்கம் எதிர்பார்க்கக் கூடியவர்கள்
 • இடம், பொருள், ஏவல் தெரியாமல் பேசி விடுவார்கள் 
 • வாயால் கெடக் கூடியவர்கள்
 • மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் எவரேனும் குடும்பத்தில் இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு
 • நீர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், செரிமான கோளாறுகள் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு
 • மனச் சலனம் கொண்டவர்கள்
 • இவர்களுக்கான வேலைகள் பொதுவாக சமூகம், பொதுமக்கள், உணவு, நீர், விவசாயம் சம்பத்தப்பட்டதாக இருக்கலாம்
 • நீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஒவ்வாமை, ஆபத்துக்கள் ஏற்படும்

பரணி நட்சத்திரம், Bharani Nakshatra Prediction, Bharani Star, Mesham, Stumbit, Stumbit Nakshatras

Leave a Reply