அகத்தியர் அருள்வாக்கு 3

அகத்திய மாமுனிவர் என்பவர் யார்?

அதங்காட்டேசன் குரு அகத்திய மாமுனிவர்.

அகத்திய மாமுனிவரின் பொதுவாக்கு:

ஒரு மகானின் வழிகாட்டுதல் இருந்தாலும், ஏன்? ஆண்டவனே அருகில் இருந்தாலும் விதி தன் கடமையை செய்துகொண்டே இருக்கும். விதி தன் கடமையை செய்துகொண்டே இருக்கட்டும். மனிதன், தன் கடமையை, மனம் சோர்ந்துவிடாமல் செய்துகொண்டே இருந்திட வேண்டும். கடமை என்றால் வெறும் லோகாய கடமை மட்டுமல்ல.

பாவ, புண்ணியம் என்ற கர்மக்கணக்கிலே பாவக்கணக்கு அதிகமாக பெற்றதனால் குழப்பமும், தெளிவுமாக வாழக்கூடிய நிலைமை கொண்ட மனிதர்கள் பாவங்களை குறைக்க எல்லா வழிகளையும் அன்றாடம் முயற்சி செய்திட வேண்டும். அஃது பிணியாக வாட்டி குறையலாம்.

அஃது கடினமென்றால் முன்னதாகவே கூடுமானவரை சிந்தித்து தேகத்தை பராமரிப்பதுபோல ஏழைப் பிணியாளர்களுக்கு இயன்ற உதவிகளை செய்தும் கூடுமானவரை பிணி அவஸ்தையை குறைக்க முயற்சி செய்யலாம். பிறர் பொருட்டு பிரார்த்தனை செய்து அதன் மூலம் சில பாவங்களை குறைக்கலாம். இப்படி ஒவ்வொரு முறையிலும் மனிதன் எல்லாவகையான தர்மங்களையும், எதிர்பார்ப்பு என்ற நிலை கடந்து செய்ய கட்டாயம் பாவவினைகள் குறையும். பாவ வினைகளின் அளவு குறைய, குறையவே மனிதனுக்கு நல்விதமான இறை ஞானத்தெளிவு ஏற்படும்.
 
இஃது வருகிறது அல்லது வந்துகொண்டிருக்கிறது என்பதை மனிதன் எவ்வாறு புரிந்துகொள்வது? என்றால், விதவிதமான அளவுகோல் மனிதப்பிறவியை பொறுத்து இருக்கிறது என்றாலும்கூட, மீண்டும் பாவங்கள் செய்யத் தோன்றாத ஒரு நிலையும், அப்படி தவிர்க்க முடியாமல் செய்துவிட்டால் பாடாய் படுத்துகின்ற நிலையும், அதனையும் தாண்டி மனமும், எண்ணங்களும் எப்பொழுதும் காற்றைவிட லேசான, எடையற்ற நிலையில் இருப்பதுபோல் தோன்றும்.
 
எஃது நிகழ்ந்தாலும் அதனால் மனம் பாதிக்கப்படாமல் ஒரு மூன்றாவது மனிதனுக்கு நிகழும்பொழுது பார்வையாளனாக இருந்து பார்க்கின்ற சராசரி மனிதனைப்போல தன்னுடைய தேகத்தையும், தன்னுடைய தேகம் எடுத்த பிறகு நடக்கின்ற வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும் பார்க்கின்ற நிலை ஏற்படும்.
 
எனவே இறை ஞானத்தெளிவு வராத வரையில் மனிதனுக்குள் எல்லாவகையான அனாச்சாரங்களும் இருக்கத்தான் செய்யும். அன்றாடம் அமைதியாக அமர்ந்து செய்கின்ற பிரார்த்தனையினாலும், செய்கின்ற முறையான சுவாசப் பயிற்சியினாலும், அகவைக்கு ஏற்றவாறு செய்கின்ற, தேக நலத்திற்கு  ஏற்றவாறு செய்கின்ற முறையான யோகப் பயிற்சியினாலும், அமைதியாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறையினாலும் கட்டாயம் பாவ வினைகள் குறைக்கின்ற வழிமுறைகள் இறையருளால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுட்டிக்காட்டப்படலாம். அதனை உறுதியாக பிடித்துக் கொண்டு மேலே ஏறுவது மாந்தர்களின் கடமையாகும்.

Credit: Thanjai Ganeshan

 

Leave a Reply