அஷ்டாவக்ர கீதை – அத்தியாயம் 1 ஸ்லோகம் 1

இறைவா! ஞானத்தையும் முக்தியையும் அவாவின்மையும் பெறுவதெப்படி என்று எனக்கருளல் வேண்டும்.

Leave a Reply