யோசனைகளை விட்டுவிடுங்கள்

யோசனைகளை விட்டுவிடுங்கள். வேறு எதையும் விட்டுவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
 
– ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி

Leave a Reply