தேவையில்லை என முடிவு கட்டியவர்களுக்கு

உன்னை தேவையில்லை என்று முடிவு கட்டியவர்களுக்கு, நீ எதை செய்தாலும் தவறாகவே தெரியும்!
-ரமண மகரிஷி

Leave a Reply